Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü ve Alan Şiddet Ölçümü - Koz-by
logo

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

Elektromanyetik Dalgalar Hakkında Genel Bilgilendirme

Elektromanyetik radyasyon, elektromanyetik ışınım, elektromanyetik dalga ya da elektromıknatıssal ışın (genellikle EM radyasyon veya EMR olarak kısaltılır) bir vakum veya maddede kendi kendine yayılan dalgalar formunu alan bir olgudur. Elektromanyetik dalgalar, yüklü bir parçacığın ivmeli hareketi sonucu oluşan, birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan ve bu iki alanın oluşturduğu düzleme dik doğrultuda yayılan, yayılmaları için ortam gerekmeyen, boşlukta ışık hızı ile yayılan enine dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar, frekansına göre değişik tiplerde sınıflandırılmıştır. Frekans arttıkça dalgaboyu azalmaktadır. Bu tipler sırasıyla (artan frekansa ve azalan dalga boyuna göre)

– Radyo dalgaları
– Mikrodalgalar
– Terahertz radyasyonu
– Kızılötesi radyasyonu
– Görünür ışık
– Morötesi radyasyonu
– X-ışınları ve
– Gama ışınlarıdır.

Elektromanyetik Spektrum

EMR Ölçümü Hizmetleri Hakkında Bilgiler

Elektromanyetik alan şiddeti ölçümü, emr ölçümü veya elektromanyetik radyasyon ölçümü tabirlerinin hepsi aynı şeyi ifade eder. Doğru bir EMR ( ElektroManyetik Radyasyon) ölçümü için, ölçüm esnasında bazı önemli kriterler yerine getirilmelidir.

EMR ölçümleri; RF (radyo frekansı) ve/veya ELF ( çok düşük frekans ) maruziyeti eğitimi almış uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Elektromanyetik alan şiddeti ölçümün türüne göre, normal tripod veya ahşap tripod ( yalıtkan malzemeden imal edilmiş tripod) kullanılmalıdır ve Ölçüm sonuçları ICNIRP (İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu)’nun belirttiği limit değerleri ile kıyaslanarak yorumlanmalıdır.

Talep edilen yerlerde birkaç noktada Alçak Frekans ve Yüksek Frekans kaynaklı alan ölçümlerinin yapılarak bu ölçüm sonuçlarına göre olası sağlık etkilerinden korunmak için yaşam ve çalışma alanlarında mevcut İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Kaynakları Alçak Frekans ve Yüksek Frekans alanlarının etkilerini önleyecek yöntemlerin müşteriler ile paylaşılmaktadır.

Ölçüm yapılacak alanda varsa cihazların vb. yerlerin ayrı ayrı sınıflandırılarak Elektromanyetik, Elektrik ve Manyetik Alanların ayrı ayrı ölçümü, zararlı ve zararsız olduğu bolgelerin tespiti ( Yüksek ve Alçak Frekans Ölçümü Bant Genişliği: 1 Hz – 8 GHz). Tüm bölge haritalarının çizilmesi (Kroki çizimi ve Güvenlik Bölgeleri, kroki üzerinde ölçüm alanlarının belirtilmesi)

Referans değerlere ait tablo karşılaştırılması. Alçak ve yüksek frekans ile ilgili yasal düzenlemeler ve sınır değerlerin belirtilmesi (Uluslararası Maruziyet Limitleri).

Ölçüm Sonuçlarına göre değerlendirmelerin yapılması. Dış etkenlerden (Trafo, 2G-3G GSM baz istasyonu, wifi ve benzeri diğer elektromanyetik alan yayan cihazlar) gelen sözkonusu bölge içerisindeki maruziyetin tespit edilmesi, maruziyet var ise çözüm önerileri sunulması ve referans değerlere göre değerlendirilmesi.
Numune materyallerle zararlı bulunan bölgelerin bulunması halinde bu bölgelerde koruma ve kalkanlama yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgiler verilmesi.

Elektromanyetik Radyasyon EMR Ölçüm Hizmetlerimiz

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Elektromanyetik Radyasyon Alçak ve Yüksek frekans kaynakları için ayrı ayrı ölçümler.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Fabrikalarda bulunan teknik elektronik ekipman ve makinalarına yapılacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon ölçümü, zararlı ve zararsız olduğu bolgelerin tespit edilmesi , haritalandırılması ve raporlanması.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Server Bilgisayarlarının bulunduğu odada (Data Center) yapılacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon Ölçümü, UPS alanında bulunan elektrik alanının ölçümü zararlı ve zararsız olduğu bolgelerin tespit edilmesi , haritalandırılması ve raporlanması.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü UPS kablolarının geçtiği kablo tavalarının altındaki bölgelerde bulunan elektrik alanının ölçümü, zararlı ve zararsız olduğu bolgelerin tespit edilmesi , haritalandırılması ve raporlanması.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Ofis teknik elektronik ekipmanlarına yapılacak Elektromanyetik Alan ve Radyasyon ölçümü, zararlı ve zararsız olduğu bolgelerin tespit edilmesi , haritalandırılması ve raporlanması.
Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Dış etkenlerden (2G,3G, wifi ve diğer elektromanyetik alan yayan cihazlar vs) gelen sözkonusu bina içerisinde bir maruziyet varmı tespit edilmesi Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü ve çözüm önerileri sunulması.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü Tüm bölgeler için Elektromanyetik Radyasyon ölçüm raporu hazırlanması ve raporda sınır değerler ile alanlardan Elektromanyetik Radyasyondan korunma yolları hakkında çözüm önerileri ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü İstenirse EMC EMR kalkanlamasının projelendirilmesi.