MSB KURULUŞ VE ÜRETİM İZİN BELGESİ DANIŞMANLIĞI - Koz-by
logo

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

“5201 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde “Bu kanun, her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kuruluşları kapsar.” ifadesi mevcuttur. Bu Kanun kapsamında Kontrole Tâbi Listenin nelerden ibaret olduğu, ilgili makamlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirlenir ve her yıl Ocak ayında Resmî Gazetede tebliğ olarak yayımlanır.

Kontrole Tâbi Liste kapsamında bulunan bir malzemenin üretimi için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından Üretim İzni alınır.

Kurulu durumda bulunan ancak savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar da Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alırlar. Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki malzemelerin üretimi ile ilgili olmayıp üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur.” Hükümleri kapsamında “Kuruluş İzni” ve “Üretim İzni” Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

.
.
.