RF (EMI) Cam filmi - Koz-by
logo

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

RF (EMI) Nedir?

Elektromanyetik dalgalar dalga boylarına göre belli bir frekans aralıklarında sınıflandırılmaktadır. Elektromanyetik dalgalarda mevcut olan dalga boyu kavramı iki tepe noktası arasındaki mesafeye verilen isim olarak tanımlanır. Birim zamanda geçen tepe noktası ise frekansla tanımlanmakta. Bütün dalga çeşitleri eşit hızda yayılmakla birlikte frekans aralığı tamamen dalga boyu ile alakalıdır. Buna göre, kısa dalga boyuna sahip dalgalar yüksek frekansa, uzun dalga boyuna sahip dalgalar ise düşük frekansa sahiptir. Ayrıca kısa dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgaların uzun dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgalara göre de daha fazla enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik insanlar açısından son derece önemlidir. Çünkü elektromanyetik dalganın taşıyacağı enerjinin miktarına bağlı olarak, çeşitli hastalıklarla (kanser, baş ağrısı, görme bozuklukları vb.) baş edilmek zorunda kalınabilir.

RF (EMI) Cam Filmi Kullanım Alanları

Endüstri, Bilim ve AR-GE: Server ve IT odalarının RF güvenliği için kullanılmaktadırlar. Çok gizli evrakların ( devlet sırları, askeri sırlar vb.) bulunduğu devlet daireleri için ve özel projeler yapan firma ve kurumlar için en güvenli yöntemdir. Bilgisayarların bulunduğu odaların zırhlanması gerekmektedir. TEMPEST sınıflandırma çalışmalarında, en az 40 db. Koruma kalkanlama boyasının yanında açıkta kalan pencereler için kalkanlama ancak cam filmlerinin kullanılması ile sağlanabilmektedir.

Kritik bilgilerin elektromanyetik kaçaklar nedeniyle kaybının engellenmesi, Tasarım ve üretim için yerli bilgi birikiminin korunması ve geliştirilmesi, EMC testlerinden geçen güvenilir ürünlere sahip olma gibi amaçlara sahip olan Savunma sektöründe çalışan firmalar, Silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri, istihbarat kuruluşları vb. kritik bilgi üreten ve işleyen kurumlar TEMPEST güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu aşamada farklı ürünlerimizden faydalanıp bu konuda güvenle çalışmaya devam edebilirler.

Ayrıca Özel araştırma ve geliştirme odalarında Jammer kullanarak cep telefonu ve dinleme cihazları gibi ekipmanların kullanımı engellenmektedir. Ancak Jammer kullanımı sağlık için iyi değildir. Ayrıca jammer kullanımı kullanılan alanda geniş bölgeye etki etmekte korunan alan dışında diğer bölgelerde etki ederek cep telefonu vb ekipmanların kullanımını engellemektedir. Bu aşamada özel araştırma geliştirme odalarının kal kanlanması jammer kullanımı ihtiyacını ortadan kaldıracak bu sayede alanda çalışan insanların hem sağlık açısından korunmasını hem de fiziksel ihtiyaçlarının eksik kalmamasını sağlayacaktır.

Veri Hırsızlığı ve Dinlemeyi engellemeye yönelik çalışmalarda da kullanabileceğiniz ürünlerimiz aracılığıyla kablosuz ağlardan bilgi girişini-çıkışını önlemek (bilgi hırsızlığı) ve potansiyel gizli dinleme cihazlı konferans odalarına bulut ve benzeri şekillerde veri hırsızlığını önlemek amaçlı çalışmalarda kullanılmaktadır.


Frequency Attenuation Summary llumar

 


RF CAM FİLMİ TEKNİK BİLGİLERİ


  1. N1020B SR CDF RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 33, 400MHz: 33, 800MHz: 33, 1GHz: 36, 2GHz: 36, 4GHz: 36, 6GHz: 35, 8GHz:

35, 10GHz: 35, 12GHz: 35

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %97,76, 400MHz: %97,76, 800MHz: %97,76, 1GHz: %98,42, 2GHz: %98,42,

4GHz: %98,42, 6GHz: %98,22, 8GHz: %98,22, 10GHz: %98,22, 12GHz:%98,22

 


  1. N1035B RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 30, 400MHz: 30, 800MHz: 30, 1GHz: 30, 2GHz: 30, 4GHz: 30, 6GHz: 28, 8GHz:

28, 10GHz: 28, 12GHz: 28

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %96,84, 400MHz: %96,84, 800MHz: %96,84, 1GHz: %96,84, 2GHz: %96,84,

4GHz: %96,84, 6GHz: %96,02, 8GHz: %96,02, 10GHz: %96,02, 12GHz:% 96,02

 


  1. R20 RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 31, 400MHz: 28, 800MHz: 30, 1GHz: 30, 2GHz: 30, 4GHz: 30, 6GHz: 27, 8GHz:

27, 10GHz: 27, 12GHz: 27

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %97,18, 400MHz: %96,02, 800MHz: %96,84, 1GHz: %96,84, 2GHz: %96,84,

4GHz: %96,84, 6GHz: %95,53, 8GHz: %95,53, 10GHz: %95,53, 12GHz:% 95,53

 


  1. VS60 RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 25, 400MHz: 25, 800MHz: 25, 1GHz: 26, 2GHz: 26, 4GHz: 26, 6GHz: 24, 8GHz:

24, 10GHz: 24, 12GHz: 24

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %94,38, 400MHz: %94,38, 800MHz: %94,38, 1GHz: %94,99, 2GHz: %94,99,

4GHz: %94,99, 6GHz: %93,69, 8GHz: %93,69, 10GHz: %93,69, 12GHz:% 93,69

 


  1. R35 RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 28, 400MHz: 28, 800MHz: 28, 1GHz: 28, 2GHz: 28, 4GHz: 28, 6GHz: 25, 8GHz:

25, 10GHz: 25, 12GHz: 25

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %96,02, 400MHz: %96,02, 800MHz: %96,02, 1GHz: %96,02, 2GHz: %96,02,

4GHz: %96,02, 6GHz: %94,38, 8GHz: %94,38, 10GHz: %94,38, 12GHz:% 94,38

 


  1. N1020 (Neutral) RF CAM FİLMİ

dB Zayıflama:

200MHz: 9, 400MHz: 9, 800MHz: 9, 1GHz: 9, 2GHz: 9, 4GHz: 9, 6GHz: 8, 8GHz: 8,

10GHz: 8, 12GHz: 8

% Etkinlik Hesaplamaları:

200MHz: %64,52, 400MHz: %64,52, 800MHz: %64,52, 1GHz: %64,52, 2GHz: %64,52,

4GHz: %64,52, 6GHz: %60,19, 8GHz: %60,19, 10GHz: %60,19, 12GHz:% 60,19