Tempest Değerlendirilmesi Ölçümleri - Koz-by
logo

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

a) Öncelikle ölçüm yapılacak bölgede ilgili frekans bandında çalışan bir anten ve bir alıcı kullanılarak bir ortam ölçümü yapılır. Böylece ortamdaki kaynakların varlığı belirlenir.

b) Bina TEMPEST değerlendirmesinin ikinci adımında referans ölçümü gerçekleştirilir. Referans ölçümünde alıcı ve verici antenler birbirlerine 20 m. mesafede konumlandırılır. Verici antenle belirli bir güç uygulanır ve alıcı antende algılanan değer kaydedilir. Bu işlemin ölçümlerin yapılacağı yerde açıklık bir alanda yapılması gerekir. Referans ölçümlerinin amacı anten, kablo, konektör ve sistemden kaynaklanan zayıflatma ve hataların giderilmesidir.

c) Son adımda bina zayıflatma ölçümleri gerçekleştirilir. Bu ölçümlerde yine referans ölçümlerindeki cihazlar kullanılır. Bina veya bölge dışında yetkisiz kişilerin yaklaşabilecekleri noktalar belirlenerek alıcı anten bu konumlara yerleştirilir. Verici anten de bina içinde hassas bilginin işlendiği çeşitli noktalarda dolaştırılır ve içeride ve dışarıda seçilen çeşitli konumlarda ölçümler yapılır. Yine verici antenle bir güç uygulanır ve alıcı antenin değeri kaydedilir.