MSB TESİS GÜVENLİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI - Koz-by
logo

Elektronik ve Bilişim Teknolojileri

NATO VE MİLLİ GİZLİ GİZLİLİK DERECELİ TESİS GÜVENLİK BELGESİ ALIMINA YÖNELİK DANIŞMANLIK VE UYGULAMA HİZMETLERİ

NATO Finansmanlı ihalelere katılabilmek ve “Kontrole Tâbi Harp Silâh ve Mühimmat Sanayi Listesi” kapsamındaki savunma sanayi ürünleri veya bu maksatla yapılmış gizlilik dereceli her türlü sözleşme veya anlaşma ile bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin alımını, satımını, taşınmasını takas edilmesini, üretimini, araştırma ve geliştirmesini, bakım ve onarımını, depolanmasını, korunmasını, ithalât ve ihracatını yapacak veya yaptıracak kurum ve kuruluşlarda bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin fizikî güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin, istenilen gizlilik derecesine uygun bulunduğunu gösteren ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca verilen belgelerin alımı hususunda danışmanlık hizmetleri verilmekteyiz. Bu kapsamda;

İhtiyaca yönelik talepler doğrultusunda eksik, uygun olmayan veya yeni tesis edilecek olan tüm yapısal, elektronik, yarı elektronik ve güvenliğe yönelik tüm tedbirler alındıktan sonra, alınmak istenen güvenlik tesis belgesine uygun TESİS GÜVENLİK EL KİTABI oluşturulmaktadır.

Denetim sürecinde Kişi Güvenlik Belgesi başvurularınız ön incelemeden geçirilerek başvuruların uygunluğu raporlanmaktadır.

5188 sayılı güvenlik kanunu kapsamında alınması gereken personel sayısı, seçimi, eğitimi ve genel bilgiler konusunda eğitimler yerinde ve uygulamalı olarak verilir. Valilikten “İl Koordinasyon Kurulu” karaları çıkarılmaktadır.

Tesisinizde işletmeye esas cihazların seçimi, altyapı mimarisinin projelendirilmesi, projeye esas uygulama cihazlarının konuşlandırılması, tesis yapısının sağlamlaştırılması ve tesisin uygun yapı statüsüne getirilmesi ve tüm cihazların işletmeye alınması konularında da hizmet verilmektedir.

Denetleme kurulunun eksik olarak niteleyebileceği tüm eksik ve aksaklıklar giderilerek titiz bir çalışma ile “MİLLİ GİZLİ Gizlilik Dereceli Kişi Güvenlik Belgesi” sahibi personel tarafından Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık hizmetleri verilmektedir.